Одрекување: Оваа страница не чува никакви датотеки на својот сервер. Сите содржини се обезбедени од трети страни кои не се поврзани.
Star Trek: The Motion Picture
Star Trek: The Motion Picture
Star Trek: The Motion Picture

Star Trek: The Motion Picture

When a destructive space entity is spotted approaching Earth, Admiral Kirk resumes command of the Starship Enterprise in order to intercept, examine, and hopefully stop it.

Duration: 132 Min

Quality: HD

Rating: 0

6.4

Rating(1)


#Star Trek: The Motion Picture

Facebook Comments

About Us

Најдобрите онлајн филмови и серии за гледање со превод. Зошто ние?? Бидејки нудиме филмови кои може секој да ги гледа по пристапна цена, кај нас нема вируси ниту досадни реклами.

Useful links

Најдобрите онлајн филмови и серии за гледање со превод. Зошто ние?? Бидејки нудиме филмови кои може секој да ги гледа по пристапна цена, кај нас нема вируси ниту досадни реклами.

About

about us